Marketing

20Marketing związany jest nierozerwalnie ze sprzedażą towarów i usług lub jak niektórzy wolą określać z rozwojem przedsiębiorstwa. Przez lata marketing ewoluował z narzędzia do realizacji sprzedaży, do narzędzia, które pozwala zaspokoić potrzeby klientów. Kojarzenie marketingu z reklamą, która ma napędzać sprzedaż jest jednak nadal bardzo częste. Nie ma w tym nic dziwnego, bo społeczeństwo codziennie bombardowane…

Narzędzia marketingowe

Narzędzia, jakie wykorzystuje przedsiębiorstwo do realizacji celów marketingowych określa się terminem, marketing-mix. Do tych narzędzi, zalicza się: – produkt, – cenę, – dystrybucję, – promocję marketingową. Mówiąc o produktach, należy brać pod uwagę zarówno produkty już istniejące, jak i te nowe, które dopiero wchodzą na rynek. Produkty są narzędziami marketingu, których badanie ma dostarczyć przedsiębiorcy niezbędnych informacji, takich…

Cele marketingu

Współczesny marketing rozumiany jest jako metoda, sposób działania oraz swoista filozofia. Metoda oznacza systematyczne, konsekwentne ukierunkowane na rynek podejmowanie decyzji przy użyciu nowoczesnych technik, ułatwiających efektywne kształtowanie rynku. Sposób działania oznacza uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez przedsiębiorcze działanie i zarządzanie oparte na regułach marketingowych. Natomiast swoista filozofia, rozumiana jest jako zarządzanie oparte  na przekonaniu, że doskonaląc…