Czym jest psychologia?

on

Psychologia to dyscyplina naukowa badająca stany, procesy mentalne oraz zachowania ludzi i zwierząt. Dyscyplinę psychologii dzieli się zasadniczo na dwie grupy: jedna nastawiona jet stricte na jej praktyczne, użytkowe aspekty, natomiast ta druga skupia się na rozwoju umysłu, mózgu i zachowań społecznych.  Wśród samych psychologów jak i również osób interesujących się psychologią często pojawia się pytanie, czy dziedzina ta tak naprawdę jest dziedziną naukową. Debata ta toczy się od powstania psychologii, czyli od drugiej połowy XIX wieku i jest widoczna w tekstach między innymi Williama Jamesa, który określił ją jako „brudną małą naukę”. Dyskurs trwa do dnia dzisiejszego. Odpowiedź na powyższe pytanie jest nieco skomplikowana, ponieważ zarówno nauka, jak i psychologia są złożonymi, wieloaspektowymi konstruktami. W związku z tym wszelkie odpowiedzi binarne, kończą się niepowodzeniem. Wielu ludzi kojarzy termin psychologia z umiejętnością rozmawiania z innymi ludźmi, umiejętność wzbudzania zaufania i swobodnego rozmawiania o problemach. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zawód psychologa i teoria psychologii to dwie całkowicie odrębne kwestie.