Cele marketingu

on

Współczesny marketing rozumiany jest jako metoda, sposób działania oraz swoista filozofia. Metoda oznacza systematyczne, konsekwentne ukierunkowane na rynek podejmowanie decyzji przy użyciu nowoczesnych technik, ułatwiających efektywne kształtowanie rynku. Sposób działania oznacza uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez przedsiębiorcze działanie i zarządzanie oparte na regułach marketingowych. Natomiast swoista filozofia, rozumiana jest jako zarządzanie oparte  na przekonaniu, że doskonaląc sposób zaspokajania potrzeb innych uczestników rynku można skutecznie realizować swoje cele, którymi są:

– określanie i zaspokajanie potrzeb konsumentów, tak aby przedsiębiorstwo osiągało zysk. Celem pośrednim jest tu, poznanie klienta, jego pragnień, żeby móc im sprostać. Cel ten jest osiągany po to, żeby móc stworzyć odpowiedni dla danego klienta produkt lub usługę. Cel ten jest związany z rozpoznaniem rynku, gdyż bez tego rozpoznania firm, a nie może się rozwijać i przynosić satysfakcjonujących zysków – tak więc np firma sprzedająca produkty budowlane musi wiedzieć, czego potrzebuje jej klient

– budowanie dobrych relacji z klientami, jest kluczowym celem w marketingu. Otóż nowoczesny marketing zwraca uwagę na to, że klient musi czuć się lojalny wobec produktu danej marki, żeby relacja została zachowana przez dłuższy czas. Obecnie konkurencja jest tak duża, a walka o klienta jest tak agresywna, że bardzo łatwo można go stracić. Wzmacnianie wizerunku firmy i utrzymywanie dobrych relacji z klientami jest więc kluczowym celem marketingu;

– wzbudzanie i utrzymywanie u klienta nowej potrzeby, jest celem, który pozwala na wprowadzanie na rynek nowych produktów. Jest to ważny element, ponieważ bez niego nie byłoby możliwe rozwijanie firmy. Wprowadzanie nowych produktów na rynek związane jest znowu z zaspokojeniem potrzeby klienta, która została sztucznie wzbudzona oraz ze zdobyciem jego lojalności do danego produktu, czyli ze zbudowaniem kolejnej relacji, która musi być relacją długotrwałą.