Marketing

on

20Marketing związany jest nierozerwalnie ze sprzedażą towarów i usług lub jak niektórzy wolą określać z rozwojem przedsiębiorstwa. Przez lata marketing ewoluował z narzędzia do realizacji sprzedaży, do narzędzia, które pozwala zaspokoić potrzeby klientów. Kojarzenie marketingu z reklamą, która ma napędzać sprzedaż jest jednak nadal bardzo częste. Nie ma w tym nic dziwnego, bo społeczeństwo codziennie bombardowane jest setkami reklam. Jednak mimo to, należy pamiętać o tym, że sprzedaż i reklama to tylko wierzchołek góry nazywanej marketingiem. Marketing jest zarówno pewnym zasobem umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, jak i zasobem wiedzy, będącej podstawą dyscypliny naukowej. Jako taki, ulegał przez wszystkie lata modyfikacjom. Marketing pozwalał na szybszy rozwój gospodarczy, a jednocześnie szybszy rozwój przedsiębiorstw powodował, że marketing jako narzędzie sprzedaży stawał się coraz bardziej istotny. Marketing rozumiany jest po pierwsze jako sposób prowadzenia działalności gospodarczej,
który polega na kierowaniu przepływem produktów od producenta do konsumenta. Oznacza to, że marketing polega na planowaniu, koordynowaniu i kontroli wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki. Po drugie marketing to proces planowania i urzeczywistniania idei produktu, cen promocji i dystrybucji prowadzący do osiągania określonego przez jednostkę celu.