Narzędzia marketingowe

on

Narzędzia, jakie wykorzystuje przedsiębiorstwo do realizacji celów marketingowych określa się terminem, marketing-mix. Do tych narzędzi, zalicza się:

– produkt,

– cenę,

– dystrybucję,

– promocję marketingową.

Mówiąc o produktach, należy brać pod uwagę zarówno produkty już istniejące, jak i te nowe, które dopiero wchodzą na rynek. Produkty są narzędziami marketingu, których badanie ma dostarczyć przedsiębiorcy niezbędnych informacji, takich jak:

– jak produkt jest postrzegany przez konsumentów,

– czego klient oczekuje po danym produkcie,

– jakie są potrzebne zmiany w produkcie, które wywiązałyby dłuższą relację klient – produkt,

– czy nowy produkt zostanie zaakceptowany przez rynek.

Cena jest to wartość pieniężna danego produktu, zgodna z oczekiwaniami zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Proces dystrybucji z punktu widzenia marketingu jest także bardzo ważnym elementem. Dokładnie chodzi o wybór odpowiedniego kanału dystrybucji. Za kanał dystrybucji uważa się, zespół kolejnych ogniw do, których zalicza się instytucje i osoby, za pośrednictwem, których dokonuje się przepływ jednego lub większej liczby strumieni związanych z działalnością rynkową.

Ostatnim narzędziem marketingu, które jest najbardziej widoczne, jest promocja marketingowa. Przez to narzędzie rozumie się działania, które mają na celu informowanie o zaletach danego produktu oraz namawianie docelowych konsumentów do zakupu. Wśród najczęściej stosowanych instrumentów promocji wyróżnia się:

– reklamę,

– sprzedaż osobistą,

– promocje uzupełniające,

– public relations (PR).